win het boek

kaatje kopstand heeft geluk

Welke schaduw hoort bij de sporter? Zet de letters in de goede volgorde. Stuur het juiste antwoord naar jij@aveleijn.nl

Zet de juiste letter in het rondje en lees welk woord er staat.

winnaar vorige editie

De winnaar van het droomdagboek is Martin

Antwoord puzzel editie 14

Fotostukjes 2 en 5 horen er niet bij.