Corona in Nederland

We hebben gekke maanden gehad. Alles was en is anders. Dat was voor veel mensen heel moeilijk.

Gelukkig waren er ook mooie dingen. Er kwamen online activiteiten. Je kon beeldbellen. Mensen steunden elkaar.

We hopen dat dit tijdschrift een beetje afleiding geeft. Met dit spandoek steken de mensen van locatie Tuindorpstraat iedereen een hart onder de riem.